ZAKAT UNTUK HIDUP LEBIH BAIK

ZAKAT UNTUK HIDUP LEBIH BAIK

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat haruslah memenuhi syarat. Berzakat merupakan wujud dari mensyukuri diri dari nikmat yang Allah SWT berikan. Begitu banyak nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita. Allah SWT mencintai ummatnya yang membayar zakat. Zakat juga menanamkan sikap empati terhadap sesamanya.

Zakat juga merupakan jalan menuju syurga. Seperti yang disebutkan (Dalam HR. At-Tirmidzi :

Surga adalah untuk “mereka yang bertutur halus, menyebarkan salam Islam, memberi makan orang-orang dan bermalam dengan memanjatkan doa secara sukarela ketika orang-orang sedang terlelap..

Zakat juga mendatangkan banyak kebaikan dalam hidup. bukan hanya di akhirat saja tapi untuk kehidupan di dunia yakni dilancarkan rejeki, kualitas hidup meningkat, hati terasa tenang, dan kehidupan juga terasa lebih tentram.

Zakat adalah kunci agar harta kita menjadi berkah. Harta yang berkah membuat kita menjadi tentram.

Mari tunaikan zakat untuk memperoleh banyak manfaat. Pahala dapat dan juga kita menjadi lebih baik. (aw)